Vinyl Camp Logistics
RYOLIT Sp z o.o
Your worldwide logistics and cost optimization consultant for the most efficient vinyl records buying
The global vinyl records market is expected to witness steady growth in the near future. In the digital era of music, vinyl records provide unparalleled aesthetic appeal.

We are dedicated to helping collectors, DJs and home listeners cut down buying and shipping costs as well. 8 years of experience has given us the necessary insight into the mindset of vinyl music buyers. Our location in Wroclaw (Poland) allows us to make the most of the logistics capabilities of this country and its connection with the rest of the European Union.

Twój doradca i pośrednik na światowym rynku płyt winylowych
W erze muzyki cyfrowej, rynek płyt winylowych notuje stały i pewny wzrost, dostarczając odbiorcom dodatkowych doznań estetycznych w ich kolekcji muzycznej.

Naszą misją jest pomoc kolekcjonerom, DJ-om oraz zwykłym słuchaczom czerpiącym radość z muzyki w domowym zaciszu. 8 lat doświadczenia pozwoliło nam dobrze poznać wysokie oczekiwania klientów. Nasza lokalizacja we Wrocławiu pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości logistycznych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
Vinyl Camp Logistics services
- Searching, processing and shipping vinyl records to your country in the most efficient way.

- Providing a virtual address (Mail Forwarding) for assembling several orders at one point and sending them to the buyer's country as a one parcel.

- Vinyl Factory selection and vinyl record production management.

- Vinyl digging tours to other countries.

Usługi Vinyl Camp Logistics
- Wyszukiwanie, przetwarzanie i wysyłanie płyt winylowych do Twojego kraju w najbardziej efektywny sposób.

- Zapewnienie wirtualnego adresu (przesyłanie poczty) do kompletowania kilku zamówień w jednym miejscu i wysyłania ich do kraju kupującego jako jedna paczka.

- Wybór Fabryki Winyli i zarządzanie produkcją płyt winylowych.

- Wycieczki po winylach do innych krajów